O nás

Združenie podporuje a aktívne sa podieľa na ochrane a revitalizovaní lesných porastov.

Vytvára aktivity na ochranu prírody, 
Podporuje tvorbu lesoparkov.

Cieľom združenia je udržať lesy a prírodu pre budúce pokolenia. Aby sa naučili ľudia žiť s prírodou cez vlastný zážitok v prírode a  tak pochopili prečo si ju musia chrániť. Aby nastala rovnováha medzi životom ľudí a životom prírody.

Zatiaľ z prírody len berieme. Je načase aby sme jej začali pomáhať. 

Našim cieľom je tiež

podpora dospelých a mládeže v zdravom životnom štýle a vytváranie športových priestorov v prírode pre všetky vekové skupiny

Aktívne sa budeme podieľať na realizácii ekologických, športových, kultúrnych, spoločenských, sociálnych, výchovných, vzdelávacích, relaxačných a voľnočasových aktivít, a podujatí.

Podporíme vzdelávanie občanov o kompostovaní.

Naše združenie bude spolupracovať na aktivitách

Prihlásenie