Projekty

ETAPY PROJEKTU

ETAPY PROJEKTU

1. Odstárnenie nepovolených skládok v Poronde, označenie turistických chodníkov

2. PORONDA - revitalizácja lesíka pri Seredi, nazývaný PORONDA a mŕtveho ramena Váhu

3. Založenie Lesoparku 

4. Sereď Camping - vyčistenie lesa, vyčistenie starých ramien Váhu

5. Vytvorenie priestoru pre včelnicu

6. Stredný Čepeň - úprava lesných porastov pri ramene Váhu.
6.1 Hornýčepeň - revitalizácia lesných porastov pri Váhu v Hornom Čepeni

7. Úprava zelene od mosta až po Garbiarsku ulicu, vybudovanie nábrežia -prechádzková zóna

8. Vybudovanie výbehu pre psov a cvičná lúka pre psov

9. vubodovanie malých športovísk

Prihlásenie